Privacy Policy

WMAN vidergiver ikke dine informationer. Dine informationer bliver kun brugt intern i forbindelse med kreditvurdering, forsendelser og lignende.

I forbindelse med leje i mere en 12 måneder, vidersendes dine informationer til ekstern etableret leasingvirksomhed.